Chłodnictwo

Klimatyzacja

Ogrzewanie

Serwis

SERWIS

O jakości usług i zadowoleniu Klientów świadczy nie tylko dobry produkt im oferowany, ale przede wszystkim gwarancja stałego, dyspozycyjnego 24 h serwisu działającego w zakresie doradztwa technicznego oraz konserwacji, naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Naszym Klientom oferujemy też komputerowy monitoring pracy urządzeń – systemy alarmowe połączone z centrum informatycznym. W systemy te mogą zostać wyposażone wszystkie urządzenia chłodnicze. Monitoring ten umożliwia szybkie informowanie użytkowników tych urządzeń, jak również grup serwisowych o ewentualnych awariach – dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja grupy serwisowej.

Celem naszym jest jednak, aby poprzez użycie najlepszych materiałów i rozwiązań, jak również poprzez regularne konserwacje, wyeliminować ryzyko wystąpienia usterki.

Wysoko cenimy zaufanie, jakim Klienci obdarzają firmę Klimatechnik i pragniemy zapewnić, że troska o jego utrzymanie jest dla naszej firmy najważniejsza.

serwis